- Recollida i reciclatge. Disposem de vehicles de recollida industrial, de recollida selectiva de residus sòlids/urbans (envasos lleugers, paper i vidre), i de recollida de runes de la construcció. I containers propis especifics per a cada tipus de material o ús. Reciclatge industrial: ferralla férrica o no férrica, plàstic, runes de la construcció, cartró, vidre i descontaminació de VFUS (vehicles fora d'ús). Servei de gestió i documentació de residus industrials i assessorament als industrials. Reciclatge de residus sòlids/urbans.
- Recogida y reciclaje. Disponemos de vehículos de recogida industrial, de recogida selectiva de residuos sólidos/urbanos (envases ligeros, papel y vidrio), y de recogida de runa de la construcción. Y containers propios específicos para cada tipo de material o uso. Reciclaje industrial: metales férricos o no férricos, plástico, runas de la construcción, cartón, vidrio y descontaminación de VFUS (vehículos fuera de uso). Servicio de gestión y documentación de residuos industriales y asesoramiento a los industriales. Reciclaje de residuos sólidos/urbanos.

© CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, S.L. / Gestor de residus núm: 389/97 i 753/01 / Transportista de residus núm: T-429 / C. Serra Farriols, parcel.la 137 / Polígon Industrial La Valldan / Apartat de Correus 95 / 08600 Berga (Berguedà-Barcelona) / Tel. 93 8214555 / Fax. 93 8214556 / e-mail: containersbergueda@containersbergueda.com / privacitat de dades - privacidad de datos
PLANTA DE SALLENT VALORITZACIÓ DE RESIDUS / Pol. Industrial Illa Sud, C.Tomàs Viladomiu, 69. 08650 Sallent / Telèfon: 938372874 / Fax: 938371022 / e-mail: plantasallent@containersbergueda.com

Disseny / diseño Web: DISSENY GRÀFIC LILLET (La Pobla de Lillet / Berguedà / Barcelona)