Menú
Avís Legal

En els termes que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer comercial automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, CIF: B 58471855, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9020, Foli 47, Fulla Número B-69910, Inscripció XXX. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol.licitat.

L’usuari garanteix la veracitat de totes aquelles dades que faciliti mitjançant www.containersbergueda.com. Mantenint actualitzada la informació que comuniqui a CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, sent l’únic responsable de les declaracions falses o inexactes que realitzi, així com de les molèsties que causi per aquesta raó a CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL o a tercers.

 

Amb les acotacions establertes en la llei, CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, no assumeix cap compromís derivat de la manca d’autenticitat de les dades o informacions que es contenen en els seus llocs web. La informació dels llocs web de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada, ni estableixen opinions o assessorament legal. Es tracta simplement d'un servei divulgatiu i informatiu.

 

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL no pot assumir cap responsabilitat produïda l’ús erroni, il.legal o inadequat de la informació presentada en els llocs web de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL.

 

Els llocs web de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, contenen enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Tots els continguts (textos, imatges, animacions, programari, etc) inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, o els seus llicenciants. Qualsevol acte de reproducció, distribució, transmissió, cessió, emmagatzematge o comunicació pública feta de manera total o parcial ha de comptar amb l’autorització de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL.

 

L’accés als serveis que CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, ofereix a través del website, pot implicar el fet de proporcionar algunes dades personals.

 

En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals s’inclouran en un fitxer comercial automatitzat propietat de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis.

 

Sempre que ho desitgi pot exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició de les seves dades personals. Pot exercitar aquest dret mitjançant una carta adreçada a CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan, Ap. de Correus 95 - 08600 BERGA o mitjançant correu electrònic enviant un correu electrònic a containersbergueda@containersbergueda.com.

 

El present Avís Legal suposa la prestació del seu autorització expressa perquè CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL li pugui cursar comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes que estableix la Llei 34 /2002, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic. Sempre que vulgui deixar de rebre aquest tipus de comunicacions, pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació, dirigint-se a CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic containersbergueda@containersbergueda.com, manifestant la seva voluntat.

 

Propietat industrial i intel.lectual

 

Els continguts proporcionats per CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL estan subjectes als drets de propietat intel.lectual i industrial. Són exclusius de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL. L’adquisició d’un producte o servei ofert per CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL no implica l’adquirent cap dret d’explotació, reproducció, alteració, comunicació o distribució pública sobre el mateix, reservant-se CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets ha de comptar amb l’autorització explícita de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL. La propietat intel.lectual s’estén, a tots els continguts (textos, imatges, animacions, programari, etc).

 

L’informació i els materials inclosos a la web han estat obtinguts per CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL de fonts estimades com íntegres. S’han pres mesures prudencials per cerciorares que la informació continguda sigui la correcta. Tot i això, CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL no pot garantir que aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada en tot moment i circumstància. CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL refusa expressament qualsevol responsabilitat per error o falta a la informació inclosa en les pàgines d’aquest lloc web.

 

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL es reserva el dret de canviar, modificar, cancel.lar, suspendre o restringir el contingut, enllaços i informació del lloc web, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas es responsabilitza de les conseqüències de l’ús incorrecte de la informació mostrada al lloc web per part dels usuaris.

 

En cap cas CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL, les seves sucursals, centres de treball, directors, apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, reclamació o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i / o divulgació de la informació adquirida a través del lloc web, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús del lloc web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

 

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL no es fa responsable dels enllaços ("links") a webs externes o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un enllaç a una web externa serà realitzat sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

 

Cookies

 

T’informem igualment que per millorar la teva experiència de navegació, oferir els nostres consells personalitzats, i informar en línia, la nostra pàgina web utilitza dispositius d’implantació de cookies. La cookie és un fitxer que dipositem en el teu equip, i l’únic objectiu és simplificar la teva navegació per www.containersbergueda.com (aquesta cookie no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La cookie només pot ser llegida per www.containersbergueda.com i per tu, i pots esborrar si vols, accedint a les opcions del teu navegador.

 

Llei aplicable i jurisdicció

 

El present avís legal es regeix per la Legislació espanyola. Sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la seva interpretació, aplicació i acompliment. L’usuari, manifesta la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

Disseny Grfic Lillet