Menú
Política de Privacitat i Dades

CLÀUSULA INFORMATIVA PER A CLIENTS

 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Entitat: CONTAINERS DEL BERGUEDA SL – NIF: B58471855
Direcció postal: C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938214555
Correu electrònic: containersvfu@containersbergueda.com

 

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CONTAINERS DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de la gestió d’enviaments de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

 

- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
- Interès legítim del Responsable: Gestió d’enviaments de comunicacions electròniques comercials.

 

- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

- Transferències de dades a tercers països.

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONTAINERS DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a containersvfu@containersbergueda.com o una carta a C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

- Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL procedeixen del propi interessat.

 

CLÀUSULA INFORMATIVA PER A PROVEÏDORS

 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Entitat: CONTAINERS DEL BERGUEDA SL – NIF: B58471855
Direcció postal: C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938214555
Correu electrònic: containersvfu@containersbergueda.com

 

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CONTAINERS DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.
- Interès legítim del Responsable: Gestió d’enviaments de comunicacions electròniques comercials.

 

- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
- Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
- Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.

- Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONTAINERS DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

- Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL procedeixen de: El propi interessat.

 

CLÀUSULA PRESSUPOSTOS

 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Entitat: CONTAINERS DEL BERGUEDA SL – NIF: B58471855
Adreça postal: C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938214555
Correu electrònic: containersvfu@containersbergueda.com

 

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CONTAINERS DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 

- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Execució d’un contracte: Prestar el servei sol·licitat o en el seu cas l’aplicació de mesures precontractuals.
- Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.

 

- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

- Transferències de dades a tercers països.

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONTAINERS DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a containersvfu@containersbergueda.com o una carta a C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

- Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL procedeixen del propi interessat.

 

CLÀUSULA PER A CONTRACTES DE SERVEIS

 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Entitat: CONTAINERS DEL BERGUEDA SL – NIF: B58471855
Direcció postal: C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938214555
Correu electrònic: containersvfu@containersbergueda.com

 

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CONTAINERS DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així como enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 

- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Execució d’un contracte: Prestació de serveis.
- Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.

 

- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
- Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

 

- Transferències de dades a tercers països.

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONTAINERS DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a containersvfu@containersbergueda.com o una carta a C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

- Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL procedeixen del propi interessat.

 

CLÀUSULA DE CURRICULUM VITAE (SELECCIÓ DE PERSONAL)

 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Entitat: CONTAINERS DEL BERGUEDA SL – NIF: B58471855
Direcció postal: C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938214555
Correu electrònic: containersvfu@containersbergueda.com

 

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CONTAINERS DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

 

- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Dos anys des de l’última interacció.

 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

 

- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

- Transferències de dades a tercers països.

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONTAINERS DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a containersvfu@containersbergueda.com o una carta a C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

- Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL procedeixen del propi interessat.

 

CLÀUSULA CLIENTS POTENCIALS PER A L'OBTENCIÓ DEL CONSENTIMENT

 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Entitat: CONTAINERS DEL BERGUEDA SL – NIF: B58471855
Direcció postal: C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938214555
Correu electrònic: containersvfu@containersbergueda.com

 

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CONTAINERS DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la prospecció d’enviaments de comunicacions comercials en base a l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.

 

- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

 

- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

- Transferències de dades a tercers països.

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONTAINERS DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a containersvfu@containersbergueda.com o una carta a C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

- Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL procedeixen del propi interessat.

 

CLÀUSULA DE CONTACTES VIA WEB

 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Entitat: CONTAINERS DEL BERGUEDA SL – NIF: B58471855
Direcció postal: C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938214555
Correu electrònic: containersvfu@containersbergueda.com

 

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CONTAINERS DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 

- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 

- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

- Transferències de dades a tercers països.

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONTAINERS DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a containersvfu@containersbergueda.com o una carta a C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

- Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL procedeixen del propi interessat.

 

CLÀUSULA CORREU ELECTRÒNIC

 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Entitat: CONTAINERS DEL BERGUEDA SL – NIF: B58471855
Direcció postal: C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938214555
Correu electrònic: containersvfu@containersbergueda.com

 

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CONTAINERS DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

 

- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
- Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
- Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

 

- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

- Transferències de dades a tercers països.

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONTAINERS DEL BERGUEDA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONTAINERS DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a containersvfu@containersbergueda.com o una carta a C/ Serra Farriols, parcel.la 137 / Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga - Barcelona.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Disseny Grfic Lillet