Menú

Productes

Productes

A la planta de valorització, desprès del procès de selecció de residus queden llestos per ser utilitzats com a matèria prima una àmplia varietat de productes. Alguns d'ells son:
- Metalls fèrrics
- Metalls no fèrrics
- Plàstics
- Vidre
- Paper i cartró
- Matèries tèxtils
- Fusta
- Àrid reciclat
- Bateries
- Frigorífics amb CFC
- Pneumàtics
- Residus elèctrics i electrònics
- Bidons
- Palets de fusta
- Bricks
- Cables

Disseny Grfic Lillet