Menú

Recollida

Recollida
Recollida selectiva de residus SÒLIDS URBANS

A CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL fem la recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos (residus sòlids urbans) pel Consell Comarcal del Berguedà. Els ciutadans dipositen en containers especials aquests residus i es realitza una recollida dels mateixos, posteriorment passen a ésser sel.leccionats a la nostra planta i es converteixen en primèra materia, traslladant-los a altres empreses que els converteixen en nous productes. Els containers de recollida selectiva urbana són:
- Color verd: vidre (ampolles, envasos, gots,...)
- Color groc: envasos (de plàstic, llaunes de begudes i conserves, bricks, bosses de plàstic, paper d'alumini,...)
- Color blau: paper (paper, diaris, revistes, caixes de cartró,...)

 

A més, a CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL fem el servei de recollida de residus voluminosos a l'Excm. Ajuntament de Berga. L'empresa té un conveni de col.laboració amb aquest Ajuntament per tal de recollir els residus de gran volum procedents dels ciutadants i portar-los a la Deixalleria de Berga, per tal de reciclar-los. Així com, recollida d'altres tipus de residus mitjantçant convenis amb Ajuntaments de la zona, i recollida dels diferents tipus de residus procedents de les Deixalleries del Berguedà. Aquests residus es sel.leccionen i es traslladen a altres empreses per ser aprofitats. El rebuig del procès de selecció es trasllada a diferents abocadors controlats.

 

Recollida INDUSTRIAL

Servei de containers (amb recollida dels mateixos) per la indústria. Diferents mides i capacitats: des de 1 m3 a 30 m3. CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL desplaça els mitjans necessaris (camions o contenidors), realitza la recollida dels residus transportant-los a la pròpia planta, a externes, a abocadors... A més, CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL fa la recollida de residus inerts, classificació i posterior valorització dels mateixos. L'empresa compra tot tipus de residus fèrrics, no fèrrics, tèxtils, paper, cartró, vidre... tan de procedència industrial com de particulars, per classificar-los, i alguns són sotmesos al prensat per tal de ser valoritzats i gestionats a plantes de reciclatge. D'altres són venuts directament a particulars per la seva rentabilització.

Recollida d'OLI VEGETAL USAT

A CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL a través del Consell Comarcal del Berguedà s'està realitzant la recollida d'oli vegetal usat. L'empresa ha instal.lat uns contenidors de color taronja a les vies públiques de la comarca del Berguedà, on els ciutadans poden dipositar a l'interior del contenidor ampolles reutilitzables d'aigua o refresc plenes de l'oli sobrant de les seves cuines. Aquestes recollides formen part del projecte SOLIDARITZA'T AMB L'OLI, ja que un 0,70% del benefici obtingut anirà destinat a obres socials de la nostra comarca. Aquest any, conjuntament amb el Consell Comarcal s'ha acordat que els beneficiaris siguin l'Associació d'amics i familiars dels malalts mentals del Berguedà (ASFAM).

 

A més a més, el projecte SOLIDARITZA'T AMB L'OLI no només està pensat per ciutadans, sinó que també s'inclouen els restaurants, càterings, càmpings, residències, escoles, etc., és a dir, empreses i associacions que són possibles productors d'aquest tipus de residu i que han volgut col.laborar amb aquesta iniciativa solidaria.

 

SOLIDARITZA'T AMB L'OLI (díptic informatiu)

 

 

 

Recollida de RUNES de la CONSTRUCCIÓ

Servei de containers (amb recollida dels mateixos) per la construcció. Diferents mides i capacitats: des de 1 m3 fins a 30 m3. CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL desplaça els contenidors i realitza la recollida de runes o residus d'obres i els trasllada a la seva planta de valorització de runes, els classifica per tal d'ésser aprofitats per altres usos de la construcció i/o a la millora de terrenys, en retira els impropis (fèrrics, papers, plàstics, vidres...) i els rebutjos els transporta a dipòsits controlats.

Recollida de RESIDUS ESPECIALS

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL a través de la PLANTA DE SALLENT té l'autorització per l'Agència de Residus de Catalunya per fer el transport i emmagatzematge de residus especials. Així doncs, aquest centre pot recepcionar els materials com: oli mineral procedent de la indústria, taladrines, absorbents, bateries, filtres d'oli, neveres, pintures, absorbents, etc., els classifica per tal d'esser transportats a les plantes autoritzades que gestionen aquests residus especials.

Serveis (més info)

Reciclatge

Serveis de reciclatge de residus Sòlids Urbans, residus Industrials i Assessorament als Industrials per al correcte tractament dels residus generats.

>> més info

Vehicles i containers

Aqui trobareu més informació de la nostra flota per dur a terme els nostres serveis de recollida i reciclatge, camions de recollida Industrial i Urbana, i containers, tant per la industria com de servei públic pels ciutadans.

>> més info

Baixa definitiva de vehicles (VFU)

Descontaminació i reciclatge de vehicles fora d'ús. Tens un vehicle que ja no utilitzes i no saps que fer-ne? Ens encarreguem de la baixa definitiva.

>> més info

 

 

Disseny Grfic Lillet