Menú

Containers del Berguedà, història

Història

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL es va constituir l’any 1987 pel Sr. Ramon Freixa Casadesús i la seva família, com a continuació d’una trajectòria de 40 anys dedicats al sector de la recuperació de residus, i amb l’objectiu de donar forma jurídica amb la incorporació dels fills al negoci familiar, i crear l’estructura necessària per afrontar les noves exigències que la recuperació de residus i la necessitat de preservar l’entorn natural i el medi ambient en general comportaven.

 

Containers del Berguedà, disposava de dues instal.lacions dedicades a la selecció, recuperació i valoració de residus industrials i urbans situats en el municipi d’Avià, una al Paratge Piqué i l’altra al Paratge de la Rovira, ambdues amb la corresponent llicència municipal, i adaptades d’acord amb les instruccions rebudes de la Agència de Residus del Departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per adaptar i legalitzar-les com a plantes autoritzades, amb llicència municipal i obtenint el número de registre com a gestors de residus autoritzats.

 

L’empresa, per continuar en la linea d’expansió i aprofitar les possibilitats que es presenten en l’actualitat en el sector del medi ambient, va veure la necessitat de traslladar el seu centre d’activitat al Poligon Industrial de la Valldan a Berga a on es desenvolupa en millors condicions l’activitat, ja que disposa de 9000 m2. A finals del any 2002 adquireix una nova parcel-la al costat mateix, de 8000 m2 per poder ampliar l’activitat, així doncs amb el conjunt de molts esforços, humans, materials i de capital a principis del 2004 comença una nova fase de progrés en el món del reciclatge i del medi ambient, que està en nous canvis i millores. En quan a mides de les instal.lacions desprès d’ampliar obtenim unes intal.lacions de 17000 m2.

 

A l’actualitat entren a la planta grans quantitats de diferents tipus de residus, paper, vidre, cartró, tèxtils, ferros, runes de la construcció, etc... es procedeix a sel.leccionar el material pel seu posterior aprofitament com a materia primera.

 

El sector al qual pertany Containers del Berguedà, es troba que cada cop hi ha més tendència a recuperar els diferents tipus de materials, per tant se suposa que cada vegada hi haurà una gestió més àmplia i variada de productes que necessitaran una selecció adequada per ser aprofitats, evitant així que siguin abocats a dipòsits controlats de residus. Tot això lligat a una concienciació en la mentalitat de millora pel medi ambient.

Containers del Berguedà (més info)

Qui som?

Des de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL ens dediquem des de l'any 1987, a la recollida i reciclatge tant a nivell industrial i runes de la construcció, com a nivell urbà (recollida selectiva de residus sòlids urbans i reciclatge).

>> més info

Planta de Berga

A finals del any 2002 vem adquir una nova parcel.la de 8000 m2 per poder ampliar l'activitat, així doncs amb el conjunt de molts esforços, humans, materials i de capital a principis del 2004 comença una nova fase de progrés en el món del reciclatge i del medi ambient, que està en nous canvis i millores. En quan a mides de les instal.lacions desprès d'ampliar obtenim unes intal.lacions de 17000 m2.

>> més info

Planta de Sallent

L’any 2012 Containers del Berguedà va adquirir la Planta de Sallent de la societat Urbaser. Una instal·lació de 5.500 m2 per a la recollida i valorització de residus. A finals de setembre del 2014 la Planta de Sallent ha fet un pas endavant, amb una inversió d’1,3 milions d’euros.

>> més info

Tractaments Ecològics (Empreses del Grup)

Tractaments Ecològics va ésser creada l’any 1993 i pertany a Containers del Berguedà, S.L. i Urbaser S.A. L’iniciativa empresarial d’expansió ha portat a l’empresa a presentar-se a diferents concursos públics de l’administració de la comarca del Berguedà.

>> més info

Disseny Grfic Lillet