Menú

Planta de Sallent

Planta de Sallent

L’any 2012 Containers del Berguedà va adquirir la Planta de Sallent de la societat Urbaser. Una instal·lació de 5.500 m2 per a la recollida i valorització de residus. A finals de setembre del 2014 la Planta de Sallent ha fet un pas endavant, amb una inversió d’1,3 milions d’euros. La planta ha traslladat la seva activitat a unes noves instal·lacions de 9.216 m2. Aquesta inversió té l’objectiu d’oferir un alt nivell de servei al territori. La planta de Sallent tracta residus industrials i recepciona el paper i cartró procedent de la recollida selectiva del Bages. A més a més i com a tret diferencial de la Planta de Berga, es gestionen residus especials, tals com oli mineral, oli vegetal, absorbents, taladrines, pintura, etc.

 

Bona part dels residus són sotmesos a processos de triatge, neteja, compactació i embalatge per tal que puguin tornar a formar part de la cadena productiva a través d’empreses especialitzades, convertint els residus en recursos.

 

L’equip humà que treballa a la Planta de Sallent està format per un equip de set persones amb especialitats variades on es cobreixen les necessitats de triatge dels materials, com el transport i recollida de residus per tal de ser valoritzats. 

 

C. Caseta d’en Camp, 36-52 / Polígon Industrial Berenguer I / 08650 Sallent (Bages-Barcelona) / Tel: 938372874 / e-mail: plantasallent@containersbergueda.com

 

Containers del Berguedà (més info)

Qui som?

Des de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL ens dediquem des de l'any 1987, a la recollida i reciclatge tant a nivell industrial i runes de la construcció, com a nivell urbà (recollida selectiva de residus sòlids urbans i reciclatge).

>> més info

Història

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL es va constituir l'any 1987 pel Sr. Ramon Freixa Casadesús i la seva família, com a continuació d'una trajectòria de 40 anys dedicats al sector de la recuperació de residus, i amb l'objectiu de donar forma jurídica amb la incorporació dels fills al negoci familiar, i crear l'estructura necessària per afrontar les noves exigències que la recuperació de residus i la necessitat de preservar l'entorn natural i el medi ambient en general comportaven.

>> més info

Planta de Berga

A finals del any 2002 vem adquir una nova parcel.la de 8000 m2 per poder ampliar l'activitat, així doncs amb el conjunt de molts esforços, humans, materials i de capital a principis del 2004 comença una nova fase de progrés en el món del reciclatge i del medi ambient, que està en nous canvis i millores. En quan a mides de les instal.lacions desprès d'ampliar obtenim unes intal.lacions de 17000 m2.

>> més info

Tractaments Ecològics (Empreses del Grup)

Tractaments Ecològics va ésser creada l’any 1993 i pertany a Containers del Berguedà, S.L. i Urbaser S.A. L’iniciativa empresarial d’expansió ha portat a l’empresa a presentar-se a diferents concursos públics de l’administració de la comarca del Berguedà.

>> més info

Disseny Grfic Lillet